Hallinnointi

Yhtiökokous

Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön korkein päätöksentekoelin. Yhtiökokous mm. vahvistaa tuloslaskelman ja taseen sekä päättää voitonjaosta, valitsee hallituksen ja tilintarkastajat sekä päättää näiden palkkioista.

Efecten hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle kuuden kuukauden kuluessa kulloisenkin tilikauden päättymisestä.

Vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 22.3.2023.

Asia, jonka osakas haluaa käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun.

Ylimääräisiä yhtiökokouksia voidaan järjestää vuoden aikana tarvittaessa.