Sijoittajat

Sijoituskohteena

Efecte sijoituskohteena

Tärkeimmät kilpailuetumme perustuvat ketterään ja helppokäyttöiseen pilvipalvelutarjoamaan, jolloin myös käyttökustannukset asiakkaalle pysyvät alhaisina. Ohjelmistojen toimittaminen pilvipalveluna (Software-as-a-service, SaaS) on liiketoimintana luonteeltaan pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuvaa, mikä tarkoittaa vakaata ja ennustettavaa toistuvaa liikevaihtoa sekä luo edellytykset hyvälle kannattavuudelle.

1. Skaalautuva ja vakaa SaaS-pohjainen liiketoimintamalli

Yhtiön palvelunhallinnan ratkaisu skaalautuu tehokkaasti eri kokoisille asiakkaille, myös uusilla markkinoilla. Pilvestä ratkaisumme voidaan ottaa käyttöön nopeasti, ja niiden käyttökustannukset pysyvät alhaisina, mikä alentaa asiakkaalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia.

2. Valmis, käytössä testattu pilvipohjainen ratkaisu

Pilvipohjainen ratkaisumme sisältää valmiiksi integroidut tuotteet palvelunhallinnan (Enterprise Service Management, ESM) ja identiteettien hallinnoinnin (Identity Governance and Administration, IGA) lisäksi tekoälypohjaiseen keskusteluiden automaatioon (Conversational AI), ja jatkamme sijoituksia tuotekehitykseen kilpailuetumme säilyttämiseksi. Asiakkaalle tarjoamme jatkuvasti kehittyvän ja laajentuvan ratkaisun. Meillä on lukuisia asiakastapaustutkimuksia, jotka osoittavat ratkaisumme edut.

3. Kohdemarkkinamme on eurooppalaiset organisaatiot ja paikalliset palveluntarjoajat

Olemme asiakasmäärillä mitattuna yksi alan johtavista suurten ja keskisuurten sekä julkisten organisaatioiden ohjelmistotoimittajista Suomessa ja Pohjoismaissa. Yhtiön johdon arvion mukaan olemme erityisen kilpailukykyisiä Eurooppalaisella keskimarkkinalla (mid-market). Asiakkaamme arvostavat sitä, että heidän datansa pysyy halutussa maassa ja maanosassa tai asiakkaan osoittamassa konesalissa, mikä vähentää yksityisyyteen liittyviä tietoturvariskejä.

null

4. Hajautettu asiakaskunta hyvällä asiakassäilyvyydellä

Pitkäkestoiset asiakkuudet ja useisiin eri asiakassegmentteihin hajautunut asiakaskuntamme luovat vakaan pohjan kasvulle. Tavoitteenamme on laajentaa asiakkaalle tarjottavan ratkaisun käyttöä ajan kuluessa eri ratkaisualueiden välillä, lisäarvotuotteilla ja laajentumalla asiakasorganisaation sisällä muihin funktioihin.

5. Voimakkaasti kasvava globaali markkina

Palvelun- ja identiteetinhallinnan sekä keskusteluita automatisoivien teköälyjen pilvipohjaisten ratkaisuiden markkina jatkaa vahvalla kasvu-uralla nopeasti digitalisoituvassa maailmassa. Keskeiset kasvumarkkinamme Keski-, Etelä ja Itä-Euroopassa ovat heränneet Pohjois-Eurooppaa hitaammin pilvipalveluien hyötyihin, mutta nyt muutos kiihtyy näilläkin markkinoilla. Esimerkiksi yksin Saksan keskisuurten organisaatioiden markkina on moninkertaisesti suurempi kuin vastaava markkina Pohjoismaissa.

6. Olemme eurooppalainen vaihtoehto alamme globaaleille toimijoille

Investoimme parhaillaan merkittävästi kansainväliseen laajentumiseen, tavoitteenamme on tulla johtavaksi eurooppalaiseksi toimijaksi. Pääkonttorimme sijaitsee Suomessa ja alueelliset toimipisteemme Ruotsissa, Saksassa, Puolassa ja Espanjassa. Tämän lisäksi toimimme myös kumppaneiden välityksellä EMEA-alueella. Panostukset kansainväliseen kasvuun ovat alkaneet kantaa hedelmää ja kansainvälisen liikevaihdon kasvumme onkin ollut kokonaisliikevaihdon kasvuakin nopeampaa.