Hallinnointi

Hyväksytty neuvonantaja

Hyväksytty neuvonantaja

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Evli Pankki Oyj, puh. +358 40 579 6210.