Hallinnointi

Tilintarkastus

Tilintarkastus

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 22.3.2023 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Taneli Mustonen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.