Sijoittajat

Osaketieto

Osakkeen perustiedot

Yhtiö on laskenut liikkeeseen 6 383 590 osaketta.

Yhtiö omistaa yhteensä 11 433 omaa osaketta (tilanne 31.12.2022).

Yhtiön osakepääoma on 80 000 euroa ja yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeet on liitetty Euroclearin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.

Toimiala: Teknologia
ISIN-koodi: FI4000282868