Hallinnointi

Riskienhallinta

Riskienhallinta

Hallitus on määrittänyt yhtiön riskienhallintaperiaatteet. Yhtiön riskienhallinta tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden.

Riskienhallinnan toimintatapojen tavoitteena on tunnistaa ja arvioida riskejä sekä minimoida riskien mahdollisia vaikutuksia. Toimenpiteet saattavat sisältää riskinkarttamista, riskien pienentämistä eri keinoin sekä riskien siirtämistä esim. vakuutusten tai sopimusten avulla.

Riskien raportointi

Konserni noudattaa suomalaista kirjapitokäytäntöä. Yhtiö raportoi merkittävimmistä riskeistä tilinpäätöksissään ja puolivuosikatsauksissaan. Efecten liiketoimintaan, toimintaympäristöön ja rahoitukseen liittyvistä riskeistä kerrotaan tarkemmin tilinpäätösten ja puolivuotiskatsausten yhteydessä..