Hallinnointi

Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Efecte noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta, jota on täydennetty yhtiön omalla ohjeella. Yhtiön johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeella 30 päivän aikana ennen tulosjulkistusta.

Yhtiön johtohenkilöihin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja sekä johtoryhmän jäsenet. Suljetun ikkunan soveltamisen piiriin on lisäksi nimetty muita yhtiön johtoon ja taloushallintoon kuuluvia henkilöitä aseman tai tiedonsaantioikeuden perusteella.

Merkittävistä yrityskauppahankkeista ja muista olennaisesti osakkeen arvoon mahdollisesti vaikuttavista hankkeista pidetään hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita.

Johdon liiketoimien ilmoittaminen add

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisia Efecte Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään koskevat alla olevat ohjeet liiketoimien ilmoittamisessa.

Ilmoitus on tehtävä Efecte Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle välittömästi, viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimesta. Efecte suosittelee ilmoituksen tekemistä yhtiölle 1–2 työpäivän kuluessa liiketoimesta.

Ohjeet

Liiketoimet ilmoitetaan Finanssivalvonnalle sähköisen asioinnin kautta osoitteessa https://asiointi.finanssivalvonta.fi/. Ilmoituksen täyttämisessä tarvitaan seuraavia tietoja:

Efecte Oyj LEI-tunnus: 7437005U8P0KDN6RKW34
Efecte Oyj osakkeen kaupankäyntitunnus: EFECTE
Efecte Oyj osakkeen ISIN-koodi: FI4000282868

Ennen ilmoituksen lähettämistä, lataa täytetty ilmoitus pdf-muodossa ja lähetä se osoitteeseen legal@efecte.com. Sähköisen asioinnin palvelu ohjeistaa ilmoituksen lataamisessa.

Lisätietoja sääntelystä Finanssivalvonnan sivuilla.

Julkistettuja liiketoimi-ilmoituksia voi tarkastella täällä.